Delniški trg in obvestilo o izplačilu dividende podjetja LUKA KOPER, D.D.

 

Kaj je delnica?

Delnica je lastniški vrednostni papir, ki predstavlja delež solastnine v kapitalu podjetja, ki je organiziran kot delniška družba. Delnica vsakemu imetniku daje določene pravice, in sicer pravico do soupravljanja z glasovanjem na skupščini delničarjev, pravico do udeležbe na dobičku družbe (dividenda) in pravico do izplačila proporcionalnega deleža likvidacijske mase v primeru likvidacije družbe. Z delnicami javnih delniških družb se trguje na organiziranem trgu (borzi). Donose iz delnic predstavljajo dividende in morebitni kapitalski dobički (razlika med nakupno in prodajno vrednostjo), doseženi ob prodaji delnic.

Podana sta zgodovinska primera dveh svetovnih multinacionalk Microsoft Corporation-MSFT in Alphabet Inc. GOOGLE: Gre za prve oblike delnic v obliki papirja, danes potekajo vse  nakupne in prodajne transakcije  elektronsko.

 

V nadaljevanju je prikazan  realen primer obvestila o izplačilu dividende delničarjem LUKE KOPER, d.d… Delnico podjetja sem kupil v letu 2008 po vrednosti okoli 25€ in v letu 2016 prodal vseh 30 delnic. Delnice sem kupil na borzno posredniški hiši Alta. Podana je povezava, tečajnica ljubljanske borze.

Luka Koper, d.d. – V letu 2008 sem se odločil za nakup vrednostnih papirjev  podjetja Luka Koper, d.d., saj gre za izredno pomembno geostrateško pristaneišče v samem središču Evrope. Predvideval sem, da se  bo z investicijo v izgradnjo drugega tira, vrednost podjetja narasla. V letu 2008 nastopi gospodarska kriza, kar se pozna tudi na vrednosti same delnice in njenem padcu. Številne spremembe na političnem področju, področju kadrovanja, politične manipulacije pripeljejo do zaključka, da je vrednost sunkovito padla in leta  2013 pristala na vrednosti 6,50 € na delnico. V letu 2015 se vrednost okrepi, saj je vodenje podjetja prevzel Gašper Gapešr Mišić in tako vrnil ugled samemu podjetju. V letu 2016 sem se odločil prodati delnice Luke Koper, d.d. po vrednosti 23 €. Kot sem sam ugotovil je težava v slovenskih podjetjih predvsem politično kadrovanje in veliko manipulacij znotraj samih podjetij, izčrapavanju podjetja, netransparentnemu poslovanju in kot manjši investitor nima nikakršnega nadzora in sem praktično prepuščen nepredvidljivi prihodnosti.Vse kar lahko pričakujem so dividendna izplačila, seveda , če jih podjetje izplača.

Primer kotacije podjetja Luka Koper, d.d. na Ljubljanski borzi. Kot lahko vidimo iz slike je trenutna vrednost delnice 22,50 €.

 

 

Obvestilo delničarjem Luka Koper, d.d.

Podano je obvestilo dividende delničarjem Luke Koper, d.d. na  lastnem primeru. Kot je razvidno iz vsak dokumenta lahko vidimo število delnic, bruto dividendo, davčni odtegljaj in neto dividendo, osnovne podatke o samem izplačilu dividende. Vsak imetnik vrednostnih papirjev prejme obvestilo o izplačilu deividende delničarjem enkrat letno. Skupščina delničarjev sprejem sklep, da se iz bilančnega dobička izplača dividende imetnikom vrednostnih papirjev.

Znesek neto dividende se izplača na transakcijski račun, katerega ima podjetje zabeleženo v delniški knjigi in sicer: Številka računa: 10100000… ; Odprt pri banki: BANKA KOPER D.D.

Primer obvestila o izplačilu dividende delničarjem LUKE KOPER, D.D.

Luka Koper1

 

 

Glede borze je potrebno vedeti da večina vlagateljev ne obogati na hitro, ampak na dolgi rok in s premišljeno borzno strategijo. Bistvo na borzi je da se stvari spreminjajo in da nobeno stanje ni večno. Borzi je treba dati čas in da dogotkov na borzi ne gre regulirati z osebnimi željami. Za trgovanje na borzi so pomembni tako splošni gopsodarski podatki o tsanju gospodarstva in tudi objave rezultatov o poslovanju posameznih podjetij.

Želim vam lep preostanek vikenda.

 

Stock Market Logo 1

 

Tadej Topic

 

Viri:

  1. http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=503:kaj-je-delnica&catid=58:finanni-nasveti&Itemid=604
  2. https://www.alta.si/tecajnica_ljubljanske_borze
  3. Zlatko Turkovič – To je borza
  4. http://www.zlatkoturkovic.com/index.php?viewPage=41

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s